Har du en fråga till ditt djur? Som djurkommunikatör tar jag kontakt med ditt djur telepatiskt eller fysisk träff, då är ägaren alltid med och vi har en dialog. 
Vill djuret kommunicera med mej tar jag emot bilder och känslor och kan förmedla bilder, känslor tillbaka, allt för att öka förståelsen mellan er. Jag kan använda healing för att lösa upp energi blockeringar och skapa balans hos ditt djur om det behövs. Kommunikationen sker alltid på djurets villkor.
Hästar och större djur besöker jag i deras hemmiljö, hundar och mindre djur kan jag ta emot enligt ök. 

Milersättning tillkommer efter 20km


Ring för mer information 0708-985438.