Genom att arbeta med kroppen som en helhet,  öka medvetenheten och förmedla verktyg för självläkning, ökad hälsa och välmående, förebygger och lindras stress i den fysiska, psykiska och emotionella kroppen.
 
     Terapeutisk behandling som friskvård har en positiv inverkan på individens välmående.

Jag arbetar i ett nätverk med välutbildade kollegor. Jag jobbar med både små och stora företag.

R
ing för mer information 0708-985438.